സ്വയംസംരംഭകത്വ ശില്പശാല

ആഗസ്ത് 18 വ്യാഴാഴ്ച  മാന്നാനം ചാവറ പിൽഗ്രിം സെൻററിൽ വച്ച്  നടന്ന അർദ്ധദിന സൗജന്യ സ്വയംസംരംഭകത്വ ശില്പശാല, 

H.H. Baselios Marthoma Mathews III

His Holiness Baselios Marthoma Mathews III the Supreme Head of the Malankara Orthodox Syrian Church of India, visited the tomb of St.Kuriakose Elias Chavara at Mannanam on June 4th , 2022.

St.Joseph’s Feast

Procession Starting from the monastery church, during the Feast of St. Joseph.

ഓശാന ഞായർ

ഫാത്തിമമാതാ കപ്പേളയിൽ നിന്നും ആശ്രമദൈവാലയത്തിലേക്ക് നടന്ന കുരുത്തോല പ്രദിക്ഷണം